Ngày 20.01.2023: Chọn Chúa trong cuộc đời

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô : Mc 3, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

CHỌN CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI

Có người thắc mắc: Chúa lấy tiêu chuẩn nào để Người gọi và chọn các Tông đồ? Tin mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời: Người gọi và chọn những ai Người muốn. Có thể nói, Chúa đã gọi và chọn lựa chúng ra. Chúng ta có quyền ghi thêm danh tánh của mình sau các Tông đồ, dĩ nhiên Chúa tôn trọng tự do của ta, để ta có thể chọn Chúa hay từ chối Người.

Thế gian đầy chuyện hấp dẫn, con người dễ chọn thế gian và khước từ Thiên Chúa, xin cho chúng ta được ơn nhận ra tiếng Chúa mời gọi, quảng đại đáp lại tiếng Chúa và chọn lựa Chúa trong cuộc đời mình.