Ngày 19.12.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A

THỨ HAI: 19. 12. 2016

Lc 1, 5 – 25

Ngày 19.12.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi khổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời”. (Lc 1,25).

2. Suy niệm:  Bài  Tin  Mừng ghi  lại  câu chuyện  sứ thần truyền tin cho Dacaria và bà Isave đã mang thai ông Gioan cách lạ lùng, là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Niềm vui và hạnh phúc của bà Êlisabét: một bà mẹ son sẻ nhưng sinh con. Vấn đề son sẻ được đề cập rất  nhiều  trong  Cựu  Ước  (St  16,12.  25,1.  39,31) (Tp13,2; 1Sm 1,5; Lc1,7) tất cả họ đều là những phụ nữ son sẻ, nhưng đã sinh con và những người con của họ đều là những người đã được Thiên Chúa chọn và dùng vào  công trình vĩ đại của Ngườ  Điều đó cho chúng  ta  thấy  sự  bất  lực  của  con  người  lại  tỏ  bày quyền năng của Thiên Chúa trong công việc của Ngài. Vì  thế,  khi  chúng ta biết  nhìn  nhận  sự  bất  lực  của mình để đặt niềm tin vào Thiên Chúa, thì chính là lúc chúng ta hạnh phúc khi ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa thực hiện trên ta.

3. Sống lời Chúa: Hãy phó thác vào tình yêu Chúa .

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con nhận ra quyền năng của Ngài, để con luôn biết sống phó thác vào Chúa mãi mã Amen