Ngày 19.10.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 19-10-2016

Lc 12, 39 – 48

 

Ngày 19.10.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến ”. (Lc 12, 40)

2. Suy Niệm: Sau khi dạy chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng chờ giờ Chúa đến thì hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tinh thần sẵn sàng và tỉnh thức như thế nào. Mỗi  người  đều  biết  chắc  chắn  mình  sẽ  có ngày  chế  Nhưng  tỉnh  thức  và  sẵn  sàng  mà  Chúa Giêsu dạy ở đây không phải là cứ ngồi yên một chỗ mà  chờ  giờ  chết,  cũng không phải  nghĩ  rằng chết  là hết nên cứ sống hưởng thụ buông thả thoải mái. Tỉnh thức và sẵn sàng ở đây là chu toàn bổn phận của mình. Mỗi người sẽ bị xét xử về tình yêu và bổn phận quan trọng nhất  của  chúng ta là yêu thương,  phục vụ anh em.

3. Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận ngay giây phút hiện tạ

4. Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con cái chết luôn đến bất ngờ với mỗi người chúng con, xin cho chúng con luôn tỉnh thức để chờ đón Chúa. Amen.