Ngày 19.09.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C

THỨ HAI: 19.09.2016

Lc 8, 16 – 18

Ngày 19.09.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe ” (Lc 8,18).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về chiếc đèn để kết thúc dụ ngôn người gieo hạt nhằm cho thính giả thấy được sự cần thiết phải thực thi điều mình đã nghe.  Giống  như  công  dụng  chiếc  đèn mang lại ánh sáng cho chúng ta trong đêm tối, thì người  nghe  Lời  Chúa  cần phải sinh hoa kết trái bằng việc thực hành trong đời sống của mình. Âm thầm trong những bổn phận hằng ngày trong cuộc sống đời thường với tinh thần phục vụ, bác ái của Chúa  Giêsu,  chính  là  lúc  chúng  ta  tỏ  ánh  sáng chứng nhân Tin mừng hơn bao giờ hết. Vì có biết bao người nhìn vào cuộc sống chúng ta để hy vọng tìm ra được một lẽ sống, nột ý nghĩa cho cuộc đời.

3. Sống Lời Chúa: Làm chứng cho Chúa bằng gương lành, việc đạo đức.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, xin cho con đừng giống những tiếng còi ầm ĩ nhưng biết làm ngọn hải đăng âm thầm trong đêm tối để tạo một chút ánh sáng ấm áp cho cuộc đời. Amen.