Ngày 19.04.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C

THỨ BA. 19. 04. 2016.

TUẦN IV PS

Ga 10, 22-30.

 

Ngày 19.04.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30).

2. Suy niệm:  Trong  thời  gian  sống  công  khai  rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu luôn bị sự chống đối của chính quyền, của những người Do Thá Còn dân Do Thái  hôm nay thì lại đặt câu hỏi gài bẫy Ngài. Đức Giêsu đã không đi thẳng vào câu hỏi, nhưng nhânn dịp này,  Ngài  đã  tuyên  bố  cho  người  Do Thái  biết  một chân lý quan trọng: “ Tôi và Chuá Cha là một ” . Có nghĩa là Chuá Cha và Chuá Con cùng một bản tính. Do đó, vbới niềm tin người Kitô hữu chúng ta hãy xác tín hơn khi đọc kinh tin kính: “ tôi tin Chuá Giêsu Kitô con một Thiên Chúa ”.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tín thác vào Thiên Chuá Ba Ngôi.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có một trái tim vững tin và phó thác, để con có thể cảm nhận được tình yêu của Chuá Ba Ngôi qua mọi biến cố trong cuộc đời.