Ngày 19.02.2023: Không im lặng trước những bất công xã hội

 

Tin Mừng theo Thánh Matthêu : Mt 5, 38-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.

“Các con cũng đã nghe dạy rằng: ‘Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Ðấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành”.

Ngày 19.02.2023: Không im lặng trước những bất công xã hội

KHÔNG IM LẶNG TRƯỚC NHỮNG BẤT CÔNG XÃ HỘI

Tin mừng được tiếp tục với giáo huấn về luật mới của Đức Giêsu. Có thể thấy, giáo huấn của Đức Giêsu nhằm thay thế luật cũ không có sức đưa con người lên, vượt quá sự công bằng: mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng là, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người người đãi. Đó là sự trổi vượt của luật mới, gọi là luật Đức ái.

Chắc hẳn luật mới không cho phép chúng ta im lặng trước những bất công xã hội hay cam chịu trước sự dữ và sự xấu ở trần gian, nhưng người môn đệ Chúa cần ‘khôn ngoan như rắn’ trong cách ứng xử với người đồng loại: tha thứ cho nhau, sử lỗi cho nhau,…để cộng đoàn thực sự là nơi người ta nhận ra diện mạo Thiên Chúa là Đấng Nhân Lành.