Ngày 18.06: Hãy phản xạ siêu nhiên


18/06/12 Thứ Hai tuần 11 Tn
Mt 5,38-42

 

Hãy phản xạ siêu nhiên

Ngày 18.06: Hãy phản xạ siêu nhiênĐức Giê-su nói : “Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (Mt 5,39)

Suy niệm: Phản xạ tự nhiên của con rắn khi bị đạp là cắn chân người đạp mình. Phản xạ tự nhiên của ong khi tổ bị xâm phạm là chích kẻ xâm phạm. Phản ứng tự nhiên của con người chúng ta khi bị xúc phạm là trả đũa, trừng trị đích đáng kẻ xúc phạm. Đức Giê-su dạy chúng ta không được ứng xử như vậy. Ngài muốn chúng ta phải vượt qua phản xạ tự nhiên để tiến sang phản xạ siêu nhiên với lòng từ tâm, với tình nhân ái. Ngài mong chúng ta vượt qua phản xạ thường tình để thắng sự ác bằng tình thương, dập tắt bạo động bằng lòng khoan dung. Khoan dung không phải là cung cách của kẻ yếu, mà là của người mạnh, mạnh tự chủ, mạnh nhân cách, mạnh niềm tin. Đức Phật cũng chung một giáo huấn đó: Lấy oán báo oán, oán còn mãi; lấy ân báo oán, oán tiêu tan.

Mời Bạn: Đừng hiểu lời Đức Giê-su theo nghĩa đen, nhưng hãy hiểu đúng ý chính của Ngài. Vấn đề không phải là giơ thêm má trái, đưa thêm áo ngoài, đi thêm hai dặm, nhưng là lòng nhân từ, thái độ quảng đại, tâm hồn tha thứ.

Chia sẻ: Tôi có tin rằng có thể làm theo Lời Chúa dạy hôm nay không?

Sống Lời Chúa: Để sống theo Lời Chúa, tôi sẽ tập phản ứng lại bằng cách nhân ái, từ tâm mỗi khi bị xúc phạm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi chúng con vượt lên những phản ứng thông thường để có những tâm tình người môn đệ Chúa. Xin Chúa giúp chúng con có được trái tim nhân hậu như Chúa, để chúng con không lấy oán báo oán, nhưng luôn lấy lòng nhân ái, và tình yêu mến Chúa để cư xử với đồng loại của mình. Amen.