Ngày 18.04.2017: THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ BA PS:18.04.2017

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Ga 20,11-18

Ngày 18.04.2017:  THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

1.Ghi nhớ:“Bà Maria Mac-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã xem thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà” (Ga 20,18).

2.Suy niệm: Gặp được Chúa, chắc chắn bà Maria Macđala rất vui mừng. Nhưng để đến được niềm vui này, bà đã trải qua một nỗi u buồn tuyệt vọng. Theo Chúa, chắc chắn bà đã cùng với các môn đệ chứng kiến nhiều phép lạ, nhưng rồi tất cả đều tan biến khi mà chính bà chứng kiến cái chết tủi nhục của Chúa trên thập giá, và cuối cùng, bà không còn nhìn thấy xác Chúa ở trong mồ nữa. Như vậy, tất cả chỉ là tuyệt vọng trong nước mắt. Nhưng chính trong sự tuyệt vọng, bà được thấy Chúa Phục Sinh và Người đã gọi tên bà một cách thân mật, ngọt ngào. Từ đó, bà hân hoan vui mừng đi vào cuộc sống mới là làm chứng nhân cho Người.

3.Sống Lời Chúa: Noi gương bà Maria Macđala về lòng yêu mến Chúa, để luôn được gắn bó với Chúa và làm chứng cho Chúa.

4.Cầu  nguyện: Lạy  Chúa,  xin  cho  con  biết  kiếm  tìm Chúa trong tinh thần yêu mến, chắc chắn con sẽ không thất vọng, vì Chúa đang ở bên con, đang chờ đợi con. Amen.