Ngày 18.04.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C

THỨ HAI. 18. 04. 2016.

TUẦN IV PS

Ga 10, 1-10.

 

Ngày 18.04.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: “Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra” (Ga 10,3).

2. Suy niệm: Qua bài dụ ngôn, đức Giêsu đưa ra hai hình ảnh trái ngược nhau. Hình ảnh vị mục tử  nhân lành luôn tìm cách chăm sóc,lo lắng cho đoàn chiên. Còn hình ảnh kẻ trộm thì tìm cách ăn trộm, bắt hại và phá hủy. Do đó để phân biệt đâu là mục tử nhân lành, đâu là kẻ trộm thì mỗi người chúng ta thì hãy nhìn vào hành động. Nếu là vị mục tử thì sẽ dẫn đoàn chiên ra ngoài,  nghĩa  là  đưa  con  người  tới  hạnh  phúc.Người mục tử gọi tên từng con ý chỉ sự quan phòng. Vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta đều có thể trở thành vị mục tử bằng cách khởi xướng những công việc mang tính tông đồ như: tiếp xúc, giảng dạy, chăm sóc, phục vụ vì phần rỗi của tha nhân

3. Sống Lời  Chúa:  Sống tinh thần phục vụ và yêu thương.

4. Cầu nguyện: Lạy trái tim chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường đầy lòng nhân ái, yêu thương, xin làm cho trái tim con nên giống như trái tim Chuá.