Ngày 18.02.2023: Kiên vững bước theo Chúa Ki-tô

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô : Mc 9, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?” Và các ông hỏi Người: “Tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?” Người đáp: “Êlia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về Con Người rằng ‘Người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ’. Vậy Thầy bảo cho các con hay: Êlia đã đến rồi và chúng xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người”.

Ngày 18.02.2023: Kiên vững bước theo Chúa Ki-tô

KIÊN VỮNG BƯỚC THEO CHÚA KITÔ

Hôm nay, trên núi thánh, Đức Giêsu biến hình trước mặt ba môn đệ thân tín, có hai chứng nhân là ông Môsê và ông Êlia hiện diện. Chiêm ngắm cuộc biến hình này là một hồng ân Chúa ban cho các môn đệ, Chúa muốn nâng đỡ và củng cố đức tin yếu đuối của các ông, trước khi Chúa đi vào cuộc Vượt qua hồng phúc của Người.

Trong đời sống đức tin, cũng có những “cuộc biến hình nho nhỏ” là những kỳ công Chúa thực hiện trong đời sống từng người tín hữu chúng ta. Chiêm ngắm những cuộc “biến hình” này, đức tin của chúng ta được củng cố. Xin Chúa đừng để chúng ta vấp ngã vì những thử thách trong đường đời, nhưng cho chúng ta được kiên vững đến cùng trong hành trình bước theo Chúa Kitô.