Ngày 18.02.2016: Thứ Năm sau Chúa nhật I Mùa Chay năm C

THỨ NĂM – 18. 02.2016
Mt 7, 7 – 12

Ngày 18.02.2016: Thứ Năm sau Chúa nhật I Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? ” (Mt 7,11)
  2. Suy niệm: Trong Mùa Chay, Giáo hội mời gọi mọi người Kitô hữu siêng năng cầu nguyện để gắn bó với Chúa, để đi vào tâm tình của Chúa. Lời Chúa trong Tin mừng thánh Matthêu lại mời gọi liên lỉ cầu nguyện, cầu nguyện luôn. Không phải Chúa là Thiên Chúa thích con người van nài thì mới cho nhưng cầu nguyện là để cho chính chúng ta biết mình đang cần Chúa. Hãy nhìn vào tình thương của cha mẹ dành cho con cái để chúng ta nghĩ về tình thương của Thiên Chúa dành cho mình. Ngài sẽ ban dư dật cho những ai biết cậy dựa vào Ngài. Điểm đặc biệt của cầu nguyện không phải chỉ là cầu xin mà còn là cảm tạ, tri ân, xin lỗi…. Cầu nguyện cũng không phải là ta đưa ra một bản yêu sách rồi cầu mong Chúa đáp ứng, nhưng cầu nguyện còn là đón nhận ý Chúa trong cuộc đời mình “một theo Ý Cha”.
  3. Sống Lời Chúa : Cầu nguyện bằng cách cảm tạ và xin lỗi cùng Thiên Chúa.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, thường khi cầu nguyện chúng con chỉ biết có xin và chỉ xin. Xin dạy cho con biết nhận ra ơn ban của Chúa trong cuộc sống con để con dâng lời cảm tạ, tri ân Chúa. Amen.