Ngày 17.06: Sống Chữ “Dũng”

 

 

Sống Chữ “Dũng”

“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)

Ngày 17.06: Sống Chữ “Dũng” Suy niệm: Theo Đức Khổng (551-479 tr. CN) người quân tử cần hội đủ 3 đức tính: Nhân – Trí – Dũng, trong đó chữ ‘dũng’ có một chỗ đứng quan trọng, vì đó là điểm tựa cho người quân tử vượt mọi nỗi sợ hãi. Quả thật, trong cuộc đời ai chẳng có lúc phải đối diện với những thử thách, nhưng chỉ những người có bản lãnh mới đủ dũng khí để vượt qua. Đức Ki-tô, vị Thầy Chí Thánh không muốn các môn đệ ỷ lại vào quyền phép của Thầy cũng không muốn họ sống như những kẻ chết nhát ‘mới thấy sóng cả đã ngả tay chèo.’ Ngài báo trước họ sẽ phải “gian nan khốn khó.” Đồng thời Ngài khơi dậy lòng dũng cảm của họ: “Can đảm lên!” Bởi vì Đức Kitô, Thầy của họ “đã thắng thế gian!”

Mời Bạn: Sẽ không có một Đức Ki-tô Phục Sinh vinh quang, nếu vắng bóng một Giê-su chịu chết trên Thánh giá. Ngài đã đón nhận thập giá, đã chịu chết để chiến thắng sự chết và sống lại vinh quang, Ngài cũng mời gọi chúng ta sống chữ “dũng” của người môn đệ: “Ai không vác thập giá … không thể làm môn đệ Ta được” (Lc 14,27).

Chia sẻ: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai?” (Một đời người, một rừng cây-Trọng Tấn). Là môn đệ Đức Ki-tô Bạn có đủ can đảm để chọn phần gian khổ không?

Sống Lời Chúa: Tự nguyện chia sẻ một cách cụ thể gánh nặng cuộc sống (về tinh thần hay vật chất) của một gia đình sống gần bạn đang gặp khó khăn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã can đảm lãnh lấy thập giá, để thế gian được sống. Xin cho chúng con dũng cảm hầu đón nhận thập giá của mình và của anh em để theo Chúa.