Ngày 17.08.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

THỨ TƯ : 17. 08. 2016

Mt 20, 1-16a

 

Ngày 17.08.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Ông bảo họ: “ cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho ” (Mt 20,7).

2. Suy niệm:  Thiên  Chúa  yêu  thương  luôn  mong muốn  cho  con  người  được ơn cứu độ. Vì thế, Ngài không ngừng mời gọi con người và tác động lên ý chí và  con  tim  của  họ  thao  thức  tìm kiếm Thiên Chúa. Giáo hội của Chúa là cánh tay nối dài sự cứu độ cho mọi  ngườ  Vì thế, Giáo hội luôn mở rộng vòng tay đón nhận tất cả những ai muốn trở thành con cái của Chúa và muốn “ làm vườn nho cho Chúa ” . Đối với Chúa,  không  bao  giờ  là  quá  trễ  cho  bất  cứ  một  cố gắng nào của con người  nhằm biến đổi mình hay đi tìm  chân  lý.  Do  đó  người  tông đồ  khi  phục  vụ  tha nhân  cần  có  tấm  lòng yêu  thương  rộng mở và quan tâm đến hòan cảnh của từng người.

3. Sống Lời  Chúa:  Nhiệt  thành  trong  công  việc truyền giáo.

4. Cầu nguyện:Ly Chúa, xin cho con có được trái tim rộng mở để con luôn biết hành xử cách quảng đại với tha nhân, và như thế, con sẽ nên giống Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Amen.