Ngày 17.05.2015: Chúa Nhật VII Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH: 17.05.2015

CHÚA THĂNG THIÊN

Mc 16, 15-20

Ngày 17.05.2015: Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên

1. Ghi nhớ: “Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16, 19).

2. Suy niệm: Từ Thiên Chúa ba Ngôi, Chúa Giêsu đã Giáng trần để thi hành sứ vụ và khi hoàn tất Người đã trở về cùng Thiên Chúa. Nên biết, sau khi Phục sinh thân xác của Chúa Giêsu không còn lệ thuộc bởi không gian và thời gian như thân xác chúng ta đang sống đây. Vì vậy, việc người lên trời không có nghĩa lên một nơi nào đó, nhưng có ý diễn tả thân xác của Người, giờ đây trở nên thiêng liêng, không còn hiện diện theo cách thức như Người còn ở trần gian trước khi tử nạn và phục sinh nữa, mà hiện diện theo cách thế của một Vị Thiên Chúa trong vinh quang của Người, bên cạnh Chúa Cha . Chúa về trời mở đường cho chúng ta lên trời và dạy chúng ta tin có sự sống đời sau và quê hương thật sự và đời đời của chúng ta là Nước Trời.

3. Sống Lời Chúa: Không ai lên thiên đàng một mình. Mỗi người có sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã hoàn tất công cuộc cứu độqua cuộc sống, cái chết, sự sống lại và lên trời. Chúa muốn chúng con tiếp tục công trình của Chúa cho đến ngày tận thế. Xin ban ơn giúp sức để con chu toàn sứ vụ cao cả này. Xin cho Nước Chúa trị đến. Amen.