Ngày 17.04.2017: THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ HAI PS : 17.04.2017

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH:

Mt 28,8-15

Ngày 17.04.2017:  THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

1.Ghi nhớ: Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê” (Mt 28,10).

2.Suy niệm: “Chị em đừng sợ!”. Các bà sợ không chỉ vì yếu tố tâm lý, nhưng còn là phản ứng của một thụ tạo trước uy quyền của Đấng Phục Sinh, phản ứng của một cuộc gặp gỡ lạ lùng và các bà rất vui mừng. Sau khi củng cố niềm tin, Chúa đã sai các bà ra đi loan báo tin cho các tông đồ ”những anh em của Thầy”, và tiếp theo, Chúa cũng sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho khắp thế giới. Ngày nay, chúng ta cũng là những người đối diện với Tin Mừng Phục Sinh, nên chúng ta cũng sẽ là những người được sai đi làm nhiệm vụ loan báo. Vì thế mà mọi cử chỉ, lời nói và việc làm của chúng ta luôn mang giá trị của một chứng từ.

3.Sống Lời Chúa: Dù cuộc sống có trống vắng u buồn như ngôi mộ trống, thì người kitô hữu vẫn can đảm tuyên xưng niềm tin.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết bắt chước các Tông đồ và các phụ nữ, luôn chân thành tìm Chúa và vui mừng chia sẻ Tin mừng phục sinh cho mọi người. Amen.