Ngày 17.03.2016: Thứ Năm sau Chúa nhật V Mùa Chay năm C

THỨ NĂM: 17. 03. 2016.
Ga 8,51-59

 

Ngày 17.03.2016: Thứ Năm sau Chúa nhật V Mùa Chay năm C

1. Ghi nhớ: “Thật! Tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ Lời Tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51)

2. Suy niệm : Bài Tin Mừng tiếp tục cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người Do Thái, nhưng vì quan niệm hẹp hòi của họ về thân xác họ cứ nghĩ cứ lo quên tìm kiếm nước trời, cho cuộc sống đời này. Song, vật chất đời này chóng qua. Khi Đức Giêsu rao giảng về nước trơi, thì họ đóng kín con mắt đức tin không chịu nghe theo các giáo huấn của người, nên khi Đức Giêsu nói: “ Ai tuângiữ Lời Tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” Họ còn cho là người bị quỷ ám. Thật ra Đức Giêsu muốn tuyên bố cho mọi người biết những ai đặt niềm tin và tiếp nhận người thì được sự sống vĩnh cữu. Đó chính là sự sống của Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Tuân giữ Lời Chúa chính là thực hành Lời Người trong cuộc sống 

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Lời Chúa chính là sức mạnh giúp con lướt thắng trước những cám dỗ. Xin cho con biết trung thành sống Lời Chúa để cùng về bến bình an với người. Amen