Ngày 17.02.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A

THỨ SÁU – 17.02.2017

Mc 8, 34; 9, 1

Ngày 17.02.2017:  Thứ Sáu sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:Rồi Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” ( Mc 8,34).

2. Suy niệm: Vác thập giá mình: nghĩa là phải chấp nhận mọi thử thách, đau khổ, mất mát, thiệt thòi nơi bản thân, để duy trì lòng thành với Chúa. Đây cũng là điều kiện để tiến bước trên đường tin yêu theo Chúa. Chúa rất tôn trọng tự do của con người, nếu “Ai muốn” thì bước theo, không bị ép buộc. Mang danh là người theo Chúa trong ơn gọi Kitô hữu, chúng ta đã sống lời mời gọi của Chúa như thế nào? Những gì tôi phải vác lấy để theo Chúa mỗi ngày?

3. Sống Lời Chúa:  Không lánh nặng tìm nhẹ, nhưng cố gắng chu toàn bổn phận.

4. Cầu  nguyện:  Lạy  Chúa,  mỗi  khi  phải  chấp  nhận những thực tế khó khăn phũ phàng không thể thay đổi hay phải cố gắng từ bỏ. Xin cho con biết nhìn lên Chúa trên thập giá để con được Chúa nâng đỡ. Amen.