Ngày 17.01.2023: hiểu được tinh thần của luật

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô : Mc 2, 23-28

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.

HIỂU ĐƯỢC TINH THẦN CỦA LUẬT

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đả phá một lối sống nệ luật. Chúa đến không phải để phá bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn. Tuân giữ lề luật là điều cần thiết, nhưng không thể giữ luật cách máy móc, cách nô lệ; cần phải hiểu được ý nghĩa, hiểu được tinh thần của luật, nhờ đó việc tuân giữ lề luật không làm cho con người bị đè bẹp, không biến con người thành máy móc, nhưng thăng tiến con người, dẫn con người đến sự tự do, đến đức ái hoàn hảo.

Sống như thế, ta sẽ hiểu được lời giáo huấn của Chúa Giêsu: “Ngày sabát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sabát.”