Ngày 16.12.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

THỨ SÁU: 16. 12. 2016

Ga 5, 33 – 36

Ngày 16.12.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ : “Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi đã vui mừng ví ánh sáng đó.” (Ga 5, 35).

2. Suy Niệm : Gioan ý thức sứ vụ của mình là “tiếng kêu trong sa mạc”, là “dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến”, nên Ông đã thể hiện cuộc sống khó nghèo, chay tịnh, khiêm nhường.  Chính  lối  sống nầy đã  thu  hút nhiều người đến nghe lời ông rao giảng và đón nhận phép  rửa  sám  hố  Ví  thế,  Gioan  được  Chúa  Giêsu công nhận là đèn cháy sáng. Mùa vọng mời gọi Kitô hữu,  người  đã  đón  nhận  ánh  sáng  Chúa  Kitô  trong cuộc đời mình, hãy tỏa sáng nhân đức yêu thương cho người  chung  quanh,  để  mọi  người  vui  mừng  nhìn chúng ta sống tốt mà nhận biết Chúa Kitô.

3. Sống Lời Chúa : Lời nói, việc làm luôn tỏa sáng nét dể thương và khiêm nhường phục vụ.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tỏa sáng nét dịu hiền khiêm nhường của Chúa, qua lời nói và việc làm hằng ngày, để mọi người nhận ra ánh sáng tình yêu của Chúa trong con. Amen.