Ngày 16.11.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 16. 11. 2016

Lc 19, 11 – 28

Ngày 16.11.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ : “Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười yến bạc và nói với họ:“ Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”. (Lc 19,13).

2. Suy niệm: Dụ ngôn cho ta biết sự tín nhiệm của vị vua đối với các đầy tớ. Vua đi xa, để lại cho đầy tớ của mình sử  dụng  số  bạc  tuỳ  theo  khả  năng và  sự khôn ngoan của họ. Vua không can thiệp chút  gì về cách sử  dụng tiền của các đầy tớ. Điều quý nhất mà Thiên Chúa ban cho con người chính là sự tự do. Có người  dùng tự  do  của  mình  để  phát  triển  bản  thân, giúp ích cho đờ Có người lạm dụng tự do để làm sai mục đích Chúa muốn. Nhưng dù con người có thế nào đi nữa Thiên Chúa vẫn không lấy lại tự do đã ban cho con  người.  Tuy  nhiên  mỗi  người  phải  chịu  trách nhiệm về cuộc sống của mình. Thiên Chúa vẫn mong chờ chúng ta biết sử dụng tự do để sinh lợi thật nhiều trong đời sống thiêng liêng.

3. Sống Lời  Chúa:  Siêng  năng tham  gia  trong các việc đạo đức, dẹp bỏ tính ươn lười, trễ nải.

4. Lời nguyện:  Lạy  Chúa,  xin  cho  chúng  con biết dùng tự do Chúa ban mà sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong đời sống chúng con. Amen.