Ngày 16.04.2017: CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH

CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH: 16.04.2017

Ga 20,1-9

Ngày 16.04.2017:  CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH

1.Ghi nhớ: Theo kinh thánh, Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20,9).

2.Suy niệm: Bà Maria Mácđala là người đầu tiên khám phá ngôi mộ trống, bà không hiểu, chạy đi báo tin cho hai môn đệ. Các ông vội đến và thấy như vậy, nhưng một môn đệ đã thấy và đã tin, vì “theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết“. Chúa Giêsu đã sống lại, có nghĩa là Chúa đã chết trên thập giá, đã mai táng trong mồ, bây giờ Ngài vẫn đang sống. Vì thế, chúng ta tin Chúa Giêsu là chúng ta tin vào một con người đang sống. Ngài sống lại để bảo đảm cho chúng  ta cũng sẽ được sống lại, và Ngài sống lại để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này. Vì thế, cuộc sống hôm nay tuy ngắn ngủi, nhưng lại là một cái giá cho cuộc sống mai sau. Cho nên chúng ta cần sống đúng ơn gọi kitô hữu và làm chứng nhân Chúa phục sinh.

3.Sống Lời Chúa: Luôn ý thức giá trị Lời Chúa, và tham dự thánh lễ Chúa nhật cách sốt sắng.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã sống lại và ra khỏi mồ, xin cho con luôn xác tín rằng mỗi lần con trở về với Chúa sau những lần lầm lỗi sa ngã là con đang được phục sinh với Chúa. Amen.