Ngày 16.04.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C

THỨ BẢY. 16. 04. 2016.

TUẦN III PS

Ga 6, 60 – 69.

 

Ngày 16.04.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: “Thưa Thầy bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai” (Ga 6,68).

2. Suy niệm: Khi chứng kiến các phép lạ Đức Chúa Giêsu làm, nhất là các phép lạ cho chính bản thân, cho lợi lộc cá nhân thì dân chúng ồ ạt tin theo. Còn khi Ngài mạc khải về Than1h Thể bánh Hằng Sống, thì có nhiều phản ứng  khác  nhau.  Có  người  tin,  có  người lưỡng lự, cũng có kẻ phản đố Đối các Tông Đồ, thì Phêrô đã mạnh dạn tuyên xưng: “ Thưa Thầy bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ” . Một câu nói đầu tin tưởng và phó thác. Các Ngài đã nhận thức được rằng chỉ có Chuá mới là tất cả, vậy mỗi người chúng ta hãy biết  theo gương các tông đồ để  phó thác đường đời cho Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tin tưởng và phó thác vào bàn tay Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, ước gì khi gặp cám dỗ thử thách chúng con biết mau mắn thưa với Chúa như Thánh Phêrô hôm nay.