Ngày 16.03.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Chay

THỨ NĂM TUẦN 2 MC

  Lc 16,19-31 

XOÁ BỎ KHOẢNG CÁCH

Ngày 16.03.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Chay

“Có một ông nhà giàu kia… ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó, tên là La-da-rô… thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no.” (Lc 16,19-21) 

Suy niệm: Trong mọi thời đại, luôn có ‘nhà giàu’ và ‘người nghèo’, hình thành một khoảng cách ‘vô danh’, mà muốn lấp đầy, người ta phải nỗ lực bền bỉ ‘quên mình’ và ‘nghĩ đến’ người khác. ‘Nhà giàu’ bị lên án không phải vì ‘giàu’, mà vì không biết ‘nghĩ đến’ người khác. Chúa Giê-su đả kích giới Pha-ri-sêu vì họ chỉ nghĩ đến mình, nên họ không thể ‘mở lòng’ ra cho tha nhân và cho sứ điệp Phúc Âm. Ông nhà giàu cố tình quên rằng: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban” (Ga 3,27), nên đã sử dụng tài sản chỉ cho riêng mình, gia đình mình, có khi sử dụng một cách phung phí, thậm chí bất công. Chỉ có một điểm chung giữa nhà giàu và người nghèo: đó là cả hai đều phải chết; và lúc đó, khoảng cách giàu-nghèo mà người giàu không muốn lấp đầy trong cuộc đời này vẫn còn tồn tại mà còn gia tăng gấp bội và đảo nghịch ngôi thứ ở đời sau: người nghèo trở nên giàu có trong ‘yến tiệc’ đời đời, còn nhà giàu trầm luân trong ‘lửa không hề tắt’.

Mời Bạn: Bạn đang ở trong tình trạng nào? Giàu hay nghèo? ‘Giàu của’ hay ‘giàu lòng’? ‘Nghèo của’ hay ‘nghèo lòng’? Bạn bằng lòng với tình trạng hiện tại, hay muốn nỗ lực vươn lên?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái để góp phần ‘xoá bỏ khoảng cách’ với những người đang gặp khó khăn hoạn nạn hơn mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ‘trong khi mỗi người chúng con vất vả làm việc, cũng như lúc gia đình được vui mừng hoặc gặp thử thách, xin cho chúng con biết luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng’.