Ngày 16.03.2016: Thứ Tư sau Chúa nhật V Mùa Chay năm C

THỨ TƯ: 16. 03. 2016.
Ga 8,31-42

 

Ngày 16.03.2016: Thứ Tư sau Chúa nhật V Mùa Chay năm C

1. Ghi nhớ: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ của tôi” (Ga8,31)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tranh luận với người Do Thái đã tin vào Người về vấn đề Abraham nhưng qua đó Ngài cũng định nghĩa về môn đệ đích thực phai biết ở lại trong lời của Ngươì, nghĩa là phải biết lắng nghe thực hành Lời Chúa. Điều này nhẵ chúng ta trước tiên đến Maria và Mác ta. Đức Giêsu đã khen  Maria vì biết lắng nghe Lời Chúa, đó chính là biết chọn phần tốt nhất. khi lãnh Bí Tích Rửa Tội mỗi người Kitô hữu chúng ta đã là môn đệ Chúa thì chúng ta cũng hãy ở lại trong Lời của Người.

3. Sống Lời Chúa : Đọc và suy gẫm Lời Chúa.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa: “ Lời Chúa là ngọ đền soi cho con bước” xin cho con biết bước theo và sống trong Lời Ngài. Amen