Ngày 16.02.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A

THỨ NĂM – 16. 02.2017

Mc 8, 27 – 33

Ngày 16.02.2017:  Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ: Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đức Kitô” ( Mc 8,29).

2. Suy niệm: Dù được chứng kiến các phép lạ và nghe lời dạy, những người đương thời vẫn chưa nhận ra Chúa Giêsu là ai! Còn ông Phêrô nhân danh các môn đệ, tuyên xưng Người là Đấng thiên sai. Như thế, để hiểu biết về Chúa, chúng ta cần phải có cảm nhận thâm sâu tình yêu của Chúa Giêsu đối với bản thân, từ đó, chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi: Chúa là ai? Không phải bằng những câu định nghĩa, mà bằng một đời sống đức tin đi đôi với hành động. Tự hỏi: “Tôi có sống như tôi tin không?”

3.Sống Lời Chúa:  Một đời sống tốt đẹp và thánh thiện, sẽ giúp tôi trả lời với mọi người, tôi tin vào ai.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con thực sự trở nên người kitô hữu xứng với danh gọi của mình. Amen.