Ngày 16.02.2016: Thứ Ba sau Chúa nhật I Mùa Chay năm C

THỨ BA – 16. 02.2016
Mt 6, 7 – 15

Ngày 16.02.2016: Thứ Ba sau Chúa nhật I Mùa Chay năm C

1. Ghi nhớ:“Khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại”. (Mt 6, 7)

2. Suy niệm: Các người biệt phái thời Đức Giê-su họ thường đề cao những hình thức bên ngoài. Ngay cả khi cầu nguyện họ cũng thích dùng hình thức. Còn những người ngoại thì họ lại thích “Lải nhải” vì họ nghĩ rằng lập đi lập lại một lời kinh nào đó thì mới được Thiên Chúa nhậm lời. Đối với Đức-su thì cầu nguyện không cần như thế. Ngài chỉ cho chúng ta một công thức cầu nguyện qua Lời Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện phải chân thật, phải tỏ lộ cuộc sống nội tâm. Nó diễn tả tình cảm thâm sâu của người biết mình là con cái Thiên Chúa và anh em với hết mọi người.

3. Sống Lời Chúa: Vâng phục và phó thác khi cầu nguyện.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Trong đời sống hàng ngày cầu nguyện như là một món ăn tinh thần không thể thiếu,vì thế xin cho mỗi người chúng con phải biết cầu nguyện như chính Chúa là mẫu gương cầu nguyện.Amen.