Ngày 15.12.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

THỨ NĂM: 15. 12. 2016

Lc 7, 24 – 30

Ngày 15.12.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ : “ Anh em đi xem gì trong hoang địa ?Mt ngôn sứ chăng ? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết : đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.” (Lc7, 24-30)

2. Suy Niệm : Đức Kitô gọi Gioan Tẩy Giả “còn hơn cả ngôn sứ nữa”. Chẳng những ngài là Êlia xuất hiện để báo tin “Đấng phải đến”  đã đến, nhưng ngài còn làm phép rửa cho Đức Kitô và giới thiệu đích danh : “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian”. Khi  chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Đức Kitô cũng  trao  cho  bạn  sứ  vụ  ngôn  sứ  đó.  Và  mỗi  khi chúng  ta  ôm  ấp  Chúa  Giêsu  Thánh  Thể  trong  lòng chúng ta, chúng ta được sai đi để loan báo cho mọi người rằng : “Nước Thiên Chúa đã đến rồi trong lòng thế giới, trong lòng tôi”, qua đời sống chứng nhân của chúng ta.

3. Sống Lời Chúa : Dành ít phút tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể, đặc biệt sau khi rước lễ.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã trao cho con sứ vụ ngôn sứ. Xin cho con trung thành làm chứng nhân của Chúa. Amen.