Ngày 15.11.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C

THỨ BA: 15. 11. 2016

Lc 19, 1 – 10

Ngày 15.11.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ : “Này Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông!”. (Lc 19,5).

2. Suy niệm: Giakêu không những là người thu thuế, mà ông còn đứng đầu trong nhóm thu thuế, nên ông bị nhiều người khinh ghét và cho là người tội lỗ Còn Chúa Giêsu không có cái nhìn xa cách, hay ruồng bỏ, mà ngài luôn nhìn ông với cái nhìn cần được cứu chữa vì “ Con Người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã  mất ” , nên Ngài đã quyết định vào nhà ông, và ông cũng có  lòng khao  khát  đón  Chúa với tâm tình sám hối và thành thực. Nên cuộc viếng thăm hôm nay đã đánh dấu một khúc quanh trong cuộc đời ông. Từ một người xấu quyết tâm sửa đổi thành tốt. Noi gương Giakêu  chúng ta cũng khiêm  tốn  nhìn  nhận mình là người tội lỗi, để biết ăn năn sám hối mỗi ngày. Nhất là, mỗi khi rước lễ phải có lòng khao khát sửa đổi đời sống để ngày một xứng đáng là đền thờ Chúa ngự.

3. Sống Lời Chúa : Quyết tâm từ bỏ một thói quen xấu.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, đời sống con nhiều lỗi lầm bất chính. Xin Chúa giúp con tránh xa mọi lỗi lầm và luôn gìn giữ con trong tình yêu của Ngài. Amen.