Ngày 15.10.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 15-10-2016

T. Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ

Lc 12, 8 – 12

Ngày 15.10.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C

1Ghi Nhớ:Bt cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha” ( Lc 12,10).

2Suy Niệm: Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ, nhưng  để  hưởng  ơn  cứu  rỗi  Chúa,  con  người  phải cộng tác bằng việc sám hối ăn năn. Vì thế bao lâu còn sống ở trần gian mà có lòng thống hối, thì tội gì cũng được tha; còn khi cố chấp, không hối cải, thì tội không thể được tha. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần chính là  tội  cố  chấp,  ngoan  cố  ở  trong  tình  trạng  tội  lỗi, khước từ mọi ân huệ của Chúa, chắc chắn không được hưởng ơn tha thứ.

3Sng Lời Chúa: Xác tín rằng Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta để chúng ta cũng đừng bao giờ thất vọng về mình.

4Cầu Nguyện: Ly Chúa Thánh Thần, xin đến sửa lại mọi sự trong ngoài của con. Amen.