Ngày 15.04.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C

THỨ SÁU. 15. 04. 2016.

TUẦN III PS

Ga 6, 52 – 59.

 

Ngày 15.04.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh về ý tưởng ăn Thịt và uống Máu Đức Giêsu. Điều này làm ta liên tưởng ngay đến Bí Tích Thánh Thể. Chính Đức Giêsu đã tự hiến làm hy tế, thân xác \Người chịu chết treo trên Thập  Giá,  để  chuộc  tội  cho  nhân  loại,  và Máu  Người  đổ  ra  để  đem  lại  sự  sống đời  đời  cho chúng ta. Vì thế, với niềm tin chúng ta hãy năng lẵng nhận Bí Tích Thánh Thể. Vì khi đo, chúng ta sẽ được nuôi  dưỡng bằng chính  con  người  sống động và bất khả chia của Đức Giêsu dưới hy tế Thịt và Máu Chúa. Chính nhờ hy tế này mà chúng ta được sống đời đời và sống vào ngày sau hế

3. Sống Lời Chúa: Hãy tham dự thánh lễ với lòng khao khát.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con năng hiệp lễ và rước lễ mỗi ngày. Vì đó là điều kiện cần thiết cho con được sống với Ngài ngay giây phút này và mãi mãi. Amen.