Ngày 14.04.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C

THỨ NĂM. 14. 04. 2016.

TUẦN III PS

Ga 6, 44 – 51.

 

Ngày 14.04.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: “Tôi là Bánh Trường Sinh” (Ga 6,51).

2. Suy niệm: Những ngày trước, Đức giêsu giới thiệu cho dân chúng biết Ngài là bánh từ trờ Thì hôm nay, chính Ngài tự mặc khải: “ Tôi là Bánh Trường Sinh ”. Điều đó, chứng tỏ Ngài đã tự hiến mình làm của ăn cho  nhân  loại.  Ngày  cũng  khẳng  định  chỉ  có  chính Ngài mới là bánh Trường Sinh chứ không có ai khác nữa. Nghĩa là qua Ngài, nhờ Ngài, đến với Ngài thì chúng ta mới  có  được  cuộc  sống muôn  đời. Vì vậy qua  bài  Tin  Mừng  hôm  nay,  chúng  ta  hãy  có  lòng khao khát đón nhận Chuá khi hiệp lễ, như người đang đói muốn ăn, người đang khát muốn uống.

3. Sống Lời  Chúa:  Hãy  năng  lãnh  Bí  Tích  Thánh Thể.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con biết chạy đến với Chuá mỗi ngày, để đón nhận: “ Bánh Trường Sinh” đem lại cho con sự sống muôn đời. Amen.