Ngày 14.02.2016: Chúa Nhật I Mùa Chay năm C

CHÚA NHẬT – 14. 02.2016
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY
Lc 4, 1 – 13

Ngày 14.02.2016: Chúa Nhật I Mùa Chay năm C

1. Ghi nhớ: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”. (Lc 4,4)

2. Suy niệm: Sống trong một xã hội đầy đua chen, nhiều khi người ta vất vả mệt nhọc cũng chỉ vì “miếng cơm manh áo” để lo cho cuộc sống. Nhưng lắm lúc chúng ta quên rằng mình còn phải sống nhờ những thứ khác cần thiết hơn cả cơm bánh đó là vâng phục và lắng nghe những lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Bài Tin mừng hôm nay cũng như một lời thức tỉnh mà lâu nay chúng ta vẫn bị cám dỗ mê muội mà không hay, chỉ biết bận rộn đi tìm kiếm miếng ăn đến nỗi không còn nghĩ đến việc tìm kiếm những giá trị tinh thần và đạo đức gì nữa. Như thế chúng ta chỉ lo cho cuộc sống thân xác chứ không lo cho cuộc sống linh hồn.

3. Sống Lời Chúa: Nghe và sống lời Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nuôi dưỡng đời sống tinh thần bằng cách nghe và thi hành thánh Ý Chúa mỗi ngày trong cuộc sống . Amen.