Ngày 13.12.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

THỨ BA: 13. 12. 2016

Mt 21, 28 – 32

Ngày 13.12.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Con không muốn đâu! “Nhưng sau nó hối hận nên lại đi”. (Mt 21,29).

2. Suy niệm:  Thấy các  nhà  chức  trách  Do  Thái  tự kiêu, tự mãn và cố chấp không chịu tin vào Lời giảng của Gioan, nên Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn để khiển trách và cảnh cáo họ. Vì thế, chúng ta là những Kitô hữu, ta biết đạo không chưa đủ mà còn phải sống đạo bằng những việc làm cụ thể như: nghe lời Chúa, thực hàng Lời  Chúa,  yêu  thương  và  giúp  đỡ  người  khác. Mỗi  người  hãy tự  vấn  lương tâm  của mình để  thấy được  mình  là  hình  ảnh  của  người  con  nào?  Người vâng lời mà không đi hay người  không vâng lời mà đi? Người con tốt nhất là người con đi làm. Vậy tôi đang là người con nào đối với Thiên Chúa của tôi?

3. Sống lời Chúa : Đọc Kinh Thánh mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con biết vâng nghe lời Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời cho dù đó là biến cố con không vừa ý, nhưng con vẫn thực hiện vì đó là ý Chúa. Amen