Ngày 13.10.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C

THỨ NĂM: 13-10-2016

Lc 11, 47 – 54

Ngày 13.10.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Các ngươi đã cất dấu chìa khóa của sự hiểu biết, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản ”…. (Lc 11, 52)

2. Suy Niệm:  Tin  Mừng  hôm  nay  tiếp  tục  ghi  lại những lời Đức Giêsu khiển trách các thầy luật sĩ về tội giả hình. Kiểu nói “ khốn ” ở đây không có nghĩa như một  lời  nguyền  rủa,  một  kiểu  chúc  dữ,  nhưng có  ý than  trách  như  một  lơì  thương  tiếc.  Các  luật  sĩ  là những  người  có  cơ  hội  tốt  là được  học  biết  Thánh Kinh,  lề luật  của Chúa,  có quyền giảng nghĩa Thánh Kinh. Lẽ ra, họ phải tận dụng cơ hội đó để sống tốt, sống đúng theo thánh ý Chúa, trái lại sự hiểu biết đó không mang lợi ích gì cho họ. Đôi khi chúng ta cũng ỷ lại vào danh nghĩa người Công giáo, nại vào đạo gốc để  rồi  quên  mất  việc  sống đạo  trong hiện  tại:  công bình, bác aí với tha nhân.

3. Sống Lời Chúa: Học hỏi luật Chúa và đem ra thực hành.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, xin cho đời sống con là một lời mời gọi người khác vào nước Chúa. Amen.