Ngày 13.08.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 13. 08. 2016

Mt 19, 13 – 15

 

Ngày 13.08.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu nói: “ cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng ” (Mt 19,14).

2. Suy niệm: Theo truyền thống xã hội của người Do Thái, phụ nữ và trẻ em thường bị coi rẻ trong xã hộ Câu chuyện Chúa Giêsu yêu thương trẻ nhỏ trong bài Tin Mừng hôm nay được kể tiếp với câu chuyện về hôn nhân hôm qua, điều đó cho ta thấy bài Tin Mừng muốn nhấn mạnh đến tinh thần của người tông đồ phải quan tâm yêu thương lo lắng cho tất cả mọi người cho dù đó là  những  người  dốt  nát,  nhỏ  bé,  tội  lỗi  hay những người bị bỏ rơi. Do đó, mỗi người chúng ta hãy noi  gương  thái  độ  của  Đức  Giêsu,  Ngài  luôn  yêu thương đặc biệt với các trẻ nhỏ, Ngài không chừa một ai.  Như  vậy  khi  làm  việc  Tông  đồ  chúng  ta  cũng không được dựa vào tình cảm, thích hay không thích, nhưng là vì nhu cầu phần rỗi của tha nhân mà thôi.

3. Sống Lời Chúa: Hãy yêu thương tất cả mọi người.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Xin cho con có một tấm lòng quảng đại, để  con  có  thể  đến  với tất cả mọi người như Chúa đã đến với những trẻ em bé nhỏ hôm nay . Amen.