Ngày 13.04.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C

THỨ TƯ. 13. 04. 2016.

TUẦN III PS

Ga 6, 35 – 40.

 

Ngày 13.04.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: “Nhưng tôi đã bảo các ông, các ông đã thấy tôi mà không tin” (Ga 6, …. .).

2. Suy niệm: Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ cho dân chúng thấy nhưng họ vẫn không tin  Ngài, họ không tin là do họ bị che khuất bởi tấm màn lợi lộc, ích kỷ cá nhân … . Thiên Chuá không lấy đó làm buồn mà Ngài còn lo lắng muốn cho con người được cuộc sống vĩnh cữu. Nhưng để được điều đó đòi hỏi con người phải tin  vào  Bánh  Hằng Sống,  vì  chính Bánh Hằng Sống mới bảo đảm cho ta được cuộc sống vĩnh cửu. Vì vậy mỗi  người chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng phó thác vào tình yêu Thiên Chuá. Đặc biệt là luôn khao khát vào Bánh Trường Sinh qua Bí tích Thánh Thể.

3. Sống Lời  Chúa:  Hãy đặt  niềm  tin  vào  Bí  Tích Thánh Thể.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con biết đặt niềm tin tưởng phó thác vào Chuá vì trong Chúa con mới có được sự sống muôn đời. Amen.