Ngày 12.12.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

THỨ HAI: 12. 12. 2016

Mt 21, 23 – 27

Lễ Ðức Mẹ Guadalupe

Ngày 12.12.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

Ngày 12.12.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông biết là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy”. (Mt 21,27).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng cho ta thấy những người lãnh đạo Do thái tìm mọi cách để hại Đức Giêsu, họ căm ghét và tìm mọi cách để giết Ngài, nhưng chưa dám ra tay vì còn sợ dân chúng. Cũng vậy, khi chúng ta không có thiện chí đủ, hoặc thiếu khiêm nhường để thực  thi  lời  dạy của  Chúa  chắc chắn chúng ta sẽ đi trong đêm  tối  của  đức  tin.  Trong tâm tình của mùa vọng chúng ta hãy quyết  lòng chạy đến với Chúa vì Ngài là Đấng cứu độ chúng, nên mỗi người hãy tỉnh thức để đón Chúa đến trong giây phút hiện tại và trong giờ sau hết của cuộc đời mình.

3. Sống lời  Chúa:  Sống  khiêm  nhường  với  mọi người.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con sẵn sàng chờ đợi Chúa đến dù bất cứ lúc nào trong cuộc sống của con. Amen