Ngày 12.05.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

 

THỨ BA: 12.05.2015

Ga 16, 5 – 11

Ngày 12.05.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

1. Ghi nhớ: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em”. (Ga16,7)

2. Suy niệm: Sự ra đi của Chúa Giêsu sẽ trở thành sự trống vắng nới các môn đệ. Nhưng rồi Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các ông. Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ sẽ đến nâng đỡ các môn đệ.

Một kinh nghiệm thường thấy trong đời: khi cha mẹ còn sống con cái tỏ ra thờ ơ, có khi hất hủi. Khi cha mẹ qua đời lúc ấy mới thấy tiếc thương. Đối với Chúa Giêsu cũng vậy. Khi thân xác Chúa Giêsu còn hiện diện, người Do thái luôn tìm cách chống đối. Ngay cả các môn đệ có khi cũng ngờ vực. Khi Ngài chịu chết các ông mới thấy Ngài thật sự là quan trọng thế nào. Các môn đệ đã tin vào Thầy nhiều hơn. Người Do thái đi theo Ngài nhiều hơn. Giờ đây Chúa Thánh Thần đến vừa nâng đỡ ủi an nhưng cũng vừa lôi kéo mọi người đến với Chúa Giêsu.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trong mọi hoàn cảnh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt nóng trái tim con bằng ngọn lửa Thánh Thần, để con luôn hăng say nhiệt tình bước đi theo Chúa. Amen.