Ngày 12.04.2017: THỨ TƯ TUẦN THÁNH

THỨ TƯ TUẦN THÁNH: 12.04.2017

Mt 26,14-25

Ngày 12.04.2017:  THỨ TƯ TUẦN THÁNH

1.Ghi nhớ:”Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu” (Mt 26,17).

2.Suy niệm: Lễ Vượt qua của người Do Thái để kỷ niệm việc Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Chúa Giêsu muốn thiết lập một lễ Vượt qua mới để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Bửa tiệc ly khai mào cho biến cố ấy. Các môn đệ muốn dọn lễ cho Chúa. “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu”? Là những người được kêu gọi và yêu mến Chúa thật lòng, chúng ta noi gương các tông đồ, lo chuẩn bị cho Chúa có một chỗ xứng đáng trong tâm hồn ta. Giuđa cũng ngồi vào bàn tiệc rồi sau đó phản bội. Còn tôi, tôi có phản bội Chúa Giêsu Thánh Thể sau những lần rước lễ không?

3.Sống Lời Chúa: Chúa muốn ngự trong hồn ta, hãy siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, mặc dù nhiều lần con đã rước Chúa cách không sốt sắng. Xin Chúa thương tha thứ cho con. Amen.