Ngày 12.04.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C

THỨ BA: 12.04.2016.

TUẦN III PS

Ga 6, 30 – 35.

 

Ngày 12.04.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: “Chính  tôi là  Bánh  Trường  Sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, Đức giêsu tiếp tục diễn từ về Bánh Hằng Sống. Dân chúng đòi Ngài cho một dấu lạ, vì đối với dân Galilê họ cho rằng thứ bánh mà Đức  Chuá  Giêsu  cho  họ  ăn  chỉ  là  bánh thường,  không  phải  là  bánh  từ  trời  xuống.  Chỉ  có Manna thời Môi sen cho họ ăn mới là bánh bởi trờ Nhân  cơ  hội  thấy  họ  khao  khát  Bánh  Trường  Sinh, Đức  Giêsu  đã  giới  thiệu  cho  họ  biết  chính  Ngài  là Bánh  Trường  Sinh.  Ngày  hôm  nay  Đức  Giêsu  vẫn mờigọi mỗi người chúng ta hãy đến dự tiệc Thánh và ăn Bánh Hằng Sống với niềm tin, cậy, mến, vì những ai đến với Chuá thì không hề đói và ai tin vào Chuá thì không hề khát.

3. Sống Lời Chúa: Vững niềm tin vào Bí Tích Thánh Thể.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Trên trần gian không có thứ lương thực nào cao cả cho bằng Bánh Hằng Sống. Vì chính Bánh Hằng Sống bảo đảm cho chúng con sự sống thiêng liêng vĩnh cữu. Amen.