Ngày 12.02.2016: Thứ Sáu sau Lễ Tro Mùa Chay năm C

THỨ SÁU – 12. 02.2016
Mt 9, 14 – 15

Ngày 12.02.2016: Thứ Sáu sau Lễ Tro Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “Ngày chàng rể bị đem đi rồi họ mới ăn chay ” (Mt9,15)
  2. Suy niệm: Theo sự tính toán thường tình, ta vẫn luôn xác tín rằng Chúa công minh. Nhưng ta thường hay nghĩ tại sao ta phải rửa tội trước, phải giữ đạo trước. Tại sao ta không đợi đến lúc gần chết hãy rửa tội, vì khi đó ta được sạch tội ta sẽ được vào ngay thiên đàng. Còn bây giờ ta phải có gắng sống tốt, tránh xa tội lỗi… lại còn biết đâu có những tội quên xót mà mình chưa đền tội đầy đủ…. Thật là thua thiệt cho những ai được rửa tội từ nhỏ? Nghĩ như vậy có đúng không? Khi được rửa tội có phải ta được trở thành con của Chúa không? Khi vào thiên đàng có phải ta là con của Chúa không? Vậy thì thời gian ta được làm con của Chúa ngay tại trần thế này có phải là thiên đàng không? Tại sao ta lại có sự phân biệt trần gian và thiên đàng? Nếu ta sống tốt ngay tại trần gian này thì thiên đàng chỉ là bước tiếp nối cho thiên đàng mà ta đang sống ngay tại thế này. Chúa cho ta sống hạnh phúc bên Chúa ngay tại thế này thì còn lẽ gì mà ta so đo tính toán.
  3. Sống Lời Chúa : Trân trọng thời gian Chúa ban như là quà tặng đầy ân sủng của Thiên Chúa.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa cho con được sớm biết Chúa. Xin cho con biết nhận ra niềm hạnh phúc lới lao được làm con Chúa ngay tại thế này để sau này con không lạ lẫm khi được giáp mặt Chúa. Amen.