Ngày 11.04.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C

THỨ HAI. 11.04.2016.

TUẦN III PS

Ga 6, 22 – 29.

 

Ngày 11.04.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật III Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hay hư nát” (Ga 6,27).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm, nay Đức Giêsu mở đấu bài tường thuật về bánh Hằng Sống. Ta thấy được ban đầu họ khao khát tìm kiếm Đức Giêsu, và đến với Ngài chỉ là do lợi lộc cá nhân. Liên tưởng đến cuộc sống chúng ta nhiều lúc cũng giống như họ, chỉ chạy đến Chuá khi buồn phiền hay khi gặp khó khăn, chạy đến Ngài để  cầu xin ơn này đến ơn khác, chứ chưa thật sự vì lòng mến yêu Ngà Do đó điều chúng ta cần làm  là  phải:  “  hãy  ra  công  làm  việc  không phải  vì lương thực hay hư nát ” . Điều này đòi hỏi chúng ta hãy ý thức mỗi  khi chạy đến với Chuá khổng chỉ vì phần  xác  mà  chính  là  phần  hồn.  Tiêu  biểu  là bánh Hằng Sống chúng ta lãnh nhận mỗi ngày qua thánh lễ.

3. Sống Lời Chúa: Năng rước lễ mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng Bí tích Thánh Thể, vì đó là Bánh Hằng Sống, là thứ lương thực trường tồn bảo đảm cho con sự sống đời đời. Amen.