Ngày 11.03.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Chay

   THỨ BẢY TUẦN 1 MC

Mt 5,43-48 

YÊU NHƯ CHÚA YÊU 

Ngày 11.03.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Chay

“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”  (Mt 5,48) 

Suy niệm: Qua Bí Tích Rửa Tội, mọi ki-tô hữu đều được mời gọi nên thánh, và nên thánh như Chúa Cha trên trời là Đấng Thánh. Phương thế tuyệt hảo để đạt được sự thánh thiện đó là yêu thương; nhưng không phải bất cứ tình yêu thương nào, mà như Chúa Giê-su cho biết, phải là YÊU NHƯ CHÚA YÊU. Yêu như Chúa yêu là yêu hết mọi người không loại trừ ai; đó là yêu cả kẻ thù, là cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ thù ghét, ngược đãi mình. Yêu như Chúa yêu là trở nên tôi tớ phục vụ anh em, là yêu mà không cần đáp trả, là hiến thân chịu chết, đền bù tội lỗi cho muôn người. Chúa Giê-su sống và chịu chết để thực hiện điều Ngài giảng dạy; Ngài đã truyền lại cho chúng ta giới răn yêu thương của Ngài, và mời gọi chúng ta thực hiện để trở nên giống Chúa, bởi vì đó chính là dấu hiệu nhận biết chúng ta là môn đệ của Ngài.

Mời Bạn: Là môn đệ của Chúa Ki-tô, chúng ta học nơi gương Ngài đã sống để thực hành giới răn yêu thương trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Yêu thương vô vị lợi, dám hy sinh cho người khác mà không cần đền ơn.

Chia sẻ: Trong tương quan với người thân cận, bạn đã sống giới răn yêu thương như Chúa dạy chưa: tha kẻ dể ta nhịn kẻ mất lòng ta… và cầu bình an cho họ…

Sống Lời Chúa: Trong cuộc sống hôm nay, bạn và tôi, chúng ta có thể đang có điều phiền lòng với ai đó: Hãy cầu nguyện cho họ; tha thứ và hòa giải với anh chị em mình để được trở nên hoàn thiện hơn trong Chúa và sống giống như  Chúa.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.