Ngày 11.03.2016: Thứ Sáu sau Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

THỨ SÁU: 11. 03. 2016
Ga 7,1-2;10,25-30

Ngày 11.03.2016: Thứ Sáu sau Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

1. Ghi nhớ: “Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật, các ông, các ông không biết Người ”.

2. Suy niệm: Các người Do Thái tự hào về mình biết quá rỏ về gốc tích của Chúa Giêsu. “ ông không phải là con bác thợ mộc Giuse và Bà Maria, anh em của ông không phải là lối xóm chúng ta đó hay sao? …”. , Vì quá tự hào về mình nên dẫn đến một sai lầm tai hại, đó là không nhận ra Đức Giêsu từ đâu mà đếnvà Người đến thế gian để làm gì

Điều chính yếu nhận ra Đức Giêsu thì không biết, trái lại những chuyện nguồn gốc bình thường thì tìm hiểu quá rõ. Trong cuộc sống nhiều điều tôi lo lắng, bận tâm tìm hiểu chẳng có ý nghĩa gì. Vậy mà tôi hay làm. Điều chính yếu tìm Thiên Chúa thì tôi lại bỏ qua.

3. Sống Lời Chúa: Tìm Thiên Chúa trong cuộc sống này.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho  chúng con biết tìm Chúa, gặp Chúa trong cuộc sống, đầy những ồn ào náo động ngày hôm nay. Amen.