Ngày 11.02.2016: Thứ Năm sau Lễ Tro Mùa Chay năm C

THỨ NĂM – 11. 02.2016
Mt 6: 1- 6, 16 – 18

Ngày 11.02.2016: Thứ Năm sau Lễ Tro Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh” (Mt6,4)
  2. Suy niệm: Hôm nay Giáo Hội mời gọi các tín hữu ăn chay hãm mình, hy sinh cầu nguyện và làm việc bác ái. Lý do nào phải ăn chay? Ăn chay để nhớ các tổ phụ chúng ta đã phải vất vả như thế nào nơi Ai Cập, nơi hoang mạc… cũng như trong sự vất vả gian lao đó Chúa đã đoái thương họ như thế nào. Ngày nay, ăn chay là chúng ta chống lại khuynh hướng hưởng thụ ngày một tăng trong xã hội chúng ta, cũng như ăn chay để có thể cầu nguyện gắn bó với Chúa hơn, và để có gì đó làm việc bác ái cho anh chị em thiếu thốn hơn mình. Như thế mục đích của ăn chay là để có thể gắn bó với Chúa cách mật thiết hơn. Chúa là Đấng thấu suốt tâm can con người, Ngài sẽ ban cho ta hơn nhiều những gì mà chúng ta có thể ước mong. Và ta nên nhớ rằng khi ta khoe khoang hay tự phụ là mình đạo đức… thì lúc đó chúng ta đã lạc xa Thiên Chúa vì nơi Chúa chỉ là khiêm nhường, là hiến thân vì yêu.
  3. Sống Lời Chúa : Sống vui tươi khi giúp đỡ người khác
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, ngày hôm nay Giáo hội khởi đầu Mùa Chay để chúng con tiết chế hầu có thể quên đi bản thân mình mà có thể dể dàng đến với Chúa. Xin cho con biết làm mọi việc mà Chúa muốn với tâm hồn vui tươi hớn hở. Amen.