Ngày 10.12.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A

THỨ BẢY: 10. 12. 2016

Mt 17, 10 – 13

 

Ngày 10.12.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế” (Mt 17, 12).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích cho các Tông đồ biết, vai trò của Elia đã được Gioan tẩy Giả đảm trách, nhưng những người Do Thái không công nhận và đã ngược đãi ông.  Gioan  làm  chứng  cho  Đức  Kitô  thì cuối cùng cái chết vẫn bi thảm. Đó cũng như một lời tiên báo: “ Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế” . Lời  loan báo này giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa và giá trị của những thói hư tật xấu xung quanh ta.  Vì  vậy,  mùa  vọng  giúp  chúng  ta  dọn  lòng  đón Chúa  đến  bằng  việc  ăn  năn  sám  hối,  thanh  tẩy đời sống, chừa cải những tính hư tật xấu và nhất là sống tốt với mọi người xung quanh chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Chu toàn bổn phận của mình.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con ý thức và chu toàn tốt công việc bổn phận của con trong cuộc sống hiện tạ Amen.