Ngày 10.11.2019: Thiên Chúa của sự sống

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 20, 27-38

Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ góa ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?” Ðức Giêsu đáp: “Con ái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Ðức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Apbraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” 

THIÊN CHÚA CỦA SỰ SỐNG

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể về nhóm Xa Đốc đến gặp Chúa Giêsu. Nhóm này không tin vào sự sống đời sau. Họ đến tìm Chúa, hỏi dò Người, để xem Người trả lời như thế nào, hầu tìm cách bắt bớ Người. Nhóm Xa Đốc đưa ra câu chuyện dẫn chứng về bảy người anh em, từng người qua đời, để lại người vợ của mình. Họ lấy dẫn chứng này để chứng tỏ việc Ông Môsê viết cho họ điều luật: Họ được phép lấy vợ của người anh em mình, nếu người anh em mình mất mà không có con để duy trì nòi giống. Đây là cách mà họ muốn thử Chúa Giêsu về Luật Môsê và cách hành xử của Người. Người đã đáp trả lại họ một cách khôn ngoan về sự sống đời đời. Chính bởi vì lòng dạ chai đá của họ, mà ông Môsê buộc phải viết ra điều luật đó.

Mỗi người chúng ta cùng nhìn lại chính bản thân mình, có những lúc lòng chúng ta trở nên chai đá, khép mình và khước từ ân ban của Chúa. Chúng ta đã có lần không dám can đảm mở lòng để chấp nhận Thánh ý Chúa mà còn thử thách Người bằng những hành động và suy nghĩ. Theo Chúa, chúng ta còn đặt điều kiện với Người. Xin Chúa đến, ban cho chúng ta một con tim biết yêu thương, con tim biết nhạy cảm đến nhu cầu cần thiết của anh chị em, con tim biết lắng nghe tiếng Chúa và vâng lời chịu đựng vì biết rằng Chúa sẽ giúp sức cho chúng ta trước những khó khăn, đau khổ.