Ngày 10.10.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C

THỨ HAI: 10-10-2016

Lc 11, 29-32

Ngày 10.10.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Thế hệ này là thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ ”. (Lc 11, 29).

2. Suy Niệm: Đức Giêsu gọi những người  cố chấp, cứng lòng tin là thế hệ gian ác, tức là những người xấu xa. Họ cố xin Chúa Giêsu một dấu lạ nhưng vì biết họ có  ý  khiêu  khích  nên  Chúa  Giêsu  không  cho.  Hơn nữa, Ngài đã làm biết bao dấu lạ rồ Đối với người cứng lòng, dấu lạ chỉ là một  trò ảo thuật nhằm thỏa mãn óc tò mò chứ không lợi ích gì cho đời sống đức tin. Chúng ta đang sống trong thế giới tục hóa, một hế giới chỉ đặt đức tin vào hiện năng của khoa học nên con người dễ bị cám dỗ đòi hỏi Thiên Chúa làm dấu lạ để chứng tỏ Người đang hiện diện. Nhưng Ngài muốn cho con người nhận ra tước vị Thiên Chúa nơi Ngài không phải bằng áp lực quyền năng nhưng bằng phục vụ  khiêm  tốn,  yêu thương.  Chúng ta làm chứng cho Chúa  không  phải  bằng  sức  mạnh,  uy  quyền  nhưng bằng sự phục vụ đầy khiêm tốn, vị tha, vô vị lợi.

3. Sống Lời Chúa: Cảm nhận mỗi biến cố trong đời là một dấu lạ.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cởi mở tâm hồn, xóa bỏ mọi thành kiến, ngoan ngoãn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Amen.