Ngày 10.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

THỨ BA: 10.05.2016

Ga 17,1-11a

Ngày 10.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17,1).

2. Suy niệm: Trong cuộc sống, rất nhiều lần chúng ta cầu nguyện cùng Chúa. Nhưng thông thường chúng ta hay xin ơn cho cá nhân mình, hơn là lo lắng cho tha nhân. Hay nói đúng hơn, chúng ta vẫn chưa biết cầu nguyện như  thế  nào cho phả Thì hôm nay, bài Tin Mừng  này  cho  chúng  ta  thấy lời  cầu  nguyện  gương mẫu tuyệt hảo của Chúa Giêsu. Ngài cầu nguyện cho vinh quang Thiên Chúa, mưu ích cho tha nhân, và cho các môn đệ. Vì thế, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, hãy biết  kết  hợp  với  Chúa  Kitô,  thì  lời  cầu  nguyện  của chúng ta sẽ đẹp lòng Thiên Chúa, và Người sẽ nhậm lời cầu khẩn của ta, vì đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy biết cầu nguyện cho Danh Cha cả sáng.

4. Cầu nguyện:  Ly  Chúa,  xin  cho  con  biết  cầu nguyện theo gương Đức Giêsu, và trong sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Amen