Ngày 10.04.2017: THỨ HAI TUẦN THÁNH

THỨ HAI TUẦN THÁNH: 10.04.2017

Ga 12,1-11

Ngày 10.04.2017:  THỨ HAI TUẦN THÁNH

1.Ghi nhớ:“Thật, vậy người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh; còn Thầy anh em không có mãi đâu” (Ga 12,8).

2.Suy niệm: Trong bữa ăn tối tại gia đình Bêtania, Chúa Giêsu được cô Maria xức dầu thơm rồi lấy tóc mà lau chân. Chúa coi đó là hành động báo trước việc xức dầu mai táng Chúa, còn Giuđa coi đó là hành vi phung phí tiền bạc giúp đỡ người nghèo. Ông làm như thể ông muốn phục vụ người nghèo, nhưng thực ra chỉ là vì bản thân, vì tư lợi. Đó cũng là thái độ của những con người chưa thật sự dấn thân theo Chúa. Họ theo Chúa vì toan tính lợi lộc chứ không vì tình yêu thật sự. Họ không tìm Chúa mà họ tìm chính mình. Còn tôi thì sao? Tôi cầu nguyện để làm gì? Tôi làm việc bác ái để làm gì?…Tôi tìm Chúa hay tìm cái tôi ?

3.Sống Lời Chúa: Hãy tìm Chúa và sống xứng đáng với tình yêu cứu độ của Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn thanh luyện tâm hồn con khỏi mọi hình thức vụ lợi, ích kỷ, để con yêu Chúa thật lòng và phục vụ mọi người thật tình. Amen.